Michał Rusinek

Michał Rusinek

Michał Rusinek rođen je 1972. godine u Krakovu. Radi na Fakultetu za poljske studije Jagelonskog sveučilišta, gdje predaje teoriju književnosti i retoriku. Prevoditelj je s engleskog jezika, ponekad piše knjige za djecu i odrasle te sastavlja pjesme i stihove pjesama.