Jezična baština u slici i priči: volimo KAJ!

Jezična baština u slici i priči: volimo KAJ!

U sklopu manifestacije Dani europske baštine 2020. u atriju dvorca Batthyany u Ludbregu 9. listopada 2020. održana je radionica “Jezična baština u slici i priči: volimo KAJ!”.

Dvorac Batthyany u Ludbregu

Program je sadržavao predavanje o starome KAJ-u i najavu ilustrirane slikovnice koja govori o njegovoj slavnoj prošlosti.

Posjetili smo Kajkavski poetski gartlic

i oslikavali ludbreški most grafitima kajkavske tematike.