A možda je bilo tako…

A možda je bilo tako…

“Anđelčići, umorni od pakiranja poklona, paketa, paketića, paketina, čuli su od Svetog Nikole pohvalu:

-Izvrsno ste to obavili. A sada idite u oblačiće i spavajte.

U takvoj je situaciji svaki anđelčić potražio po jedan udobni oblačić, legao na nj i zaspao. Kada je Sveti utvrdio da svi anđečići spavaju na svojim oblačićima, kazao je malo njima, malo sebi:

-Spavajte brzo jer noć je kratka.

Sam svetac odabrao je za sebe mjesto na velikom mekanom oblaku, malo ga izgladivši da bude udoban za sjedenje, i sjeo s namjerom da malo odrijema. Iznenada je primijetio kako je neki anđelčić tiho prišao, ručicom pripremio mjesto u oblaku tik do njega, što bliže, naslonio se na nj i upitao:

-Sveti Nikola…

A Sveti je Nikola već drijemao jer je i za njega noć bila kratka. Ne otvarajući oči, promrmljao je:

-Slušam te.

Mali je anđelčić tiho upitao:

-Kako si došao na takvu ideju?

-Kakvu ideju? – Sveti nije znao o čemu je riječ, a nije mu se dalo razmišljati jer je bio pospan.

-Da dijeliš darove djeci.

Sveti Nikola je šutio. Počeo se prisjećati kako je to bilo.

-Kada sam bio mlad…”

Što je Sveti Nikola odgovorio pročitajte u priči Prozirnost, jednoj od deset priča o Svetom Nikoli poljskog svećenika i pisca Mieczslawa Malinskog, u knjizi A možda je bilo tako…

Knjiga je rasprodana, potražite ju u školskim i gradskim knjižnicama i uživajte u pričama o Svetom Nikoli.